Privacy policy.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens gebruiken om de aanvraag van de BTW voor de zonnepanelen terug te vragen. Wij zullen zeer discreet met uw gegevens omgaan. Nadat wij klaar zijn met de aanvraag zullen wij uw gegevens nog 7 jaar bewaren (dit is vastgesteld door de belastingdienst) daarna zullen wij deze laten vernietigen door een gespecialiseerd bedrijf. ZonnigeBTW zal uw gegevens strikt bewaren in een externe opslag. ZonnigeBTW zal uw gegevens niet delen met een derden met uitzondering van de belastingdienst.

Gegevens die wij doorgeven aan de belastingdienst

Uw NAW gegevens, geboortedatum, BSN, bankrekeningnummer, datum zonnepanelen, bedrag aankoop, BTW over aankoop, Forfait bedrag zullen doorgegeven worden aan de belastingdienst. Deze gegevens zijn nodig om het proces snel en vakkundig te laten verlopen.

ZonnigeBTW geheimhouding

ZonnigeBTW zal de gegevens van de client aan geen derden verstrekken. Met uitzondering van de belastingdienst om de aanvraag in te dienen.

Beveiliging van ZonnigeBTW

Zonnige BTW heeft de volgende voorzorgsmaatregelen genomen.

  • Hardware en software beveiligd tegen virussen door middel gebruik te maken van McAfee LiveSafe.
  • Al onze software kan alleen geopend worden door middel van een wachtwoord.
  • De belastinggegevens zullen verwerkt worden in een fiscaal programma dat werkt in de Cloud en beveiligd is.

Informatie over privacy beleid

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is verantwoordelijk voor dit privacybeleid.

Niet in dit beleid opgenomen informatie

U kunt ten allen tijde meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens aanvragen bij de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens. Zie hiervoor de contactinformatie.

Regel direct uw zonnepanelen BTW teruggave.

direct aanvragen